Jak rozróżniać can i could? Czasowniki modalne

Hej 🙂 To nie musi być trudne!
List item
List item
List item

Czasowniki modalne służą do opisywania opinii, emocji, przypuszczeń. Za ich pomocą możemy również zakazywać, prosić, pytać, mówić o obowiązkach i umiejętnościach. Nie wyrażają samych czynności, a tylko są do nich dodatkiem, komentarzem opisującym to, co o nich myślimy, jakie one są, jakie jest prawdopodobieństwo, że mogą się zdarzyć.

Porównajmy przykłady:

I swim.Ja pływam.
I can swim.Ja potrafię pływać.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.